Get Adobe Flash player

แจ้งเรื่อง การปรับเปลี่ยนค่าความถี่สำหรับ OTA ของ CAT Telecom

         เนื่องจากความถี่สำหรับการทำ OTA ของ Cattelecom ที่ 3838 v 4100 มีปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสัญญาณทำให้ CAT จำเป็นต้องเปลี่ยนความถี่นี้ไปอยู่ที่ 3840 v 30000 ที่สมบูรณ์กว่าทำให้มีขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านซับซ้อนในทางเทคนิค และ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ทาง QSAT จึงขออธิบายเพื่อทำความเข้าใจ และ วีธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1  การย้ายค่าความถี่ OTA จากความถี่เดิม 3838 v 4100 ไปที่ความถี่ชั่วคราว 3628 v 2222

  • ขั้นตอนนี้เริ่มทำมาตั้งแต่วันที่ 1 พย 2556 จนถึงวันที่ 15 ธค 56 โดยเครื่องทุกรุ่น เมื่อเปิดเครื่องในช่วงเวลาดังกล่าว เครื่องจะทำการ OTA อัตโนมัติ เพื่อ ย้ายความถี่ OTA ไปที่ 3628 v 2222 ซึ่งเป็นความถี่ชั่วคราว

ขั้นตอนที่ 2  การย้ายค่าความถี่ OTA จากความถี่ชั่วคราว 3628 v 2222 ไปที่ความถี่ถาวร 3840 v 30000 ซึ่งจะกลายเป็นค่าความถี่ OTA ปกติ เพื่อใช้งานต่อไป

     1. ขั้นตอนนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 16 ธค 56 ไปจนถึงวันที่ 29 ธค 56 (เที่ยงคืน)
     2. สำหรับเครื่อง QSAT ทุกรุ่นที่ได้ทำการ OTA ขั้นตอนที่ 1 ไปแล้ว จนค่าความถี่ OTA ไปที่ 3628 v 2222 แล้ว เมื่อเปิดเครื่องในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เครื่อง จะทำการ OTA อัตโนมัติ เพื่อ ย้ายความถี่ OTA ไปที่ 3840 v 30000 ซึ่งเป็นความถี่ถาวรเอง และ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ต้องทำอะไร

     3. สำหรับเครื่องรุ่น Qpro, Q1, Q1D, Q9 และ HISAT 3329B ที่หลุดขั้นตอนที่ 1 คือไม่มีการเปิดเครื่องในช่วงวันที่         1 พ.ย. 2556 ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2556 หรือ ไม่มีการ OTA ที่ผ่านมา (โดยดูจากค่าความถี่ OTA ว่า ถ้าเป็น 3838 แปลว่าไม่ได้ OTA แต่ถ้า เป็น 3628 คือ มีการ OTA ขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้แก้ไขค่า OTA เป็น 3628 v 2222 จากนั้น เครื่องจะทำการ OTA เพื่อย้ายความถี่ OTA ไปที่ 3840 v 30000 ซึ่งเป็นความถี่ถาวร จากนั้นจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ ขั้นตอนนี้สามารถทำได้จนถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2556 เท่านั้น หลังจากนี้ จะใช้ทำไม่ได้เนื่องจาก ความถี่ 3628 จะหยุดปล่อยสัญญาณลง เหลือ แต่ 3840 v 30000 เท่านั้น


     4. วิธีแก้ไขค่า OTA สำหรับรุ่น Q1, Q1D, Q9, HISAT 3329B ให้เข้าไปที่ เมนู > ใส่รหัสผ่าน 8888 > ระบบ > การตั้งค่า OTA > แล้วแก้ไข ความถี่เป็น 3628 ซิมโบเรท 2222 แนวตั้ง (V) ค่า PID 779 (เฉพาะรุ่น HISAT 3329B ให้ใช้ค่า PID 88) จากนั้น กด เมนู > กด ตกลง เพื่อบันทึก > ดึงปลั้กไฟออกแล้วเปิดเครื่องใหม่ เครื่องจะทำการ OTA เพื่อแก้ไขความถี่ OTA อีกครั้ง    

วิธีตรวจสอบคือ เมื่อเครื่องดำเนินการเสร็จ ให้เข้าไปดูที่ค่า OTA อีกครั้งว่า เปลี่ยนเป็น 3840 v 30000 แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ แปลว่า เครื่อง จะทำงานตามปกติต่อไป จากนี้ และ รอการจัดเรียงช่องใหม่ๆต่อไปในอนาคต


     5. วิธีแก้ไขค่า OTA สำหรับรุ่น QPro ให้เข้าไปที่ เมนู > ใส่รหัสผ่าน 8888 > การติดตั้ง > ปรัปปรุงซอฟแวร์ > แก้ไขเป็น ไทยคม C ความถี่เป็น 3628 ซิมโบเรท 2222 แนวตั้ง (V) ค่า PID 777 จากนั้น กด ตกลง เพื่อบันทึก > เครื่องจะทำการ OTA เพื่อแก้ไขความถี่ OTA อีกครั้ง วิธีตรวจสอบคือ เมื่อเครื่องดำเนินการเสร็จ ให้เข้าไปดูที่ค่า OTA อีกครั้งว่า เปลี่ยนเป็น 3840 v 30000 แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ แปลว่า เครื่อง จะทำงานปกติต่อไป จากนี้ และ รอการจัดเรียงช่องใหม่ๆต่อไปในอนาคต

      การเพิ่มช่องรายการด้วยตัวเองของเครื่องรุ่น Qpro กดปุ่มสีเหลืองแช่ไว้ 3 วินาที หน้าจอจะเข้าไปที่การสแกนช่อง กดตกลง เครืองจะทำการสแกนช่องเอง อัตโนมัติ ช่องมาใหม่ จะต่อท้ายช่องรายการเดิม


     หลังจากวันที่ 29 ธ.ค. 2556 เครื่องทุกรุ่นที่ยังไม่เปลี่ยนค่า OTA ไปที่ 3840 v 30000 ให้แก้ไขด้วยตัวเอง โดยแก้ไขความถี่เป็น 3840 ซิมโบเรท 30000 แนวตั้ง (V) ค่า PID 779 สำหรับรุ่น Q1, Q1D, Q9 (สำหรับรุ่น Qpro ให้ใช้ค่า PID 777 และ รุ่น HISAT 3329B ให้ใช้ค่า PID 88) จากนั้นกด เมนู กดตกลง เพื่อบันทึก แล้ว ดึงปลั้กออกแล้วเปิดเครื่องใหม่ เพื่อเครื่องจากนี้ไปสามารถ OTA ช่องรายการใหม่ได้ตามปกติ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 14:15 น.)

 

                                     การตั้งค่าหัว LNB ของ QSAT ในระบบ C-Band ทั้ง 2 แบบ คือ ทั้ง แบบหัวเดียว (Single) และ แบบสองหัว (Twin)

Lay Out Single-TwinLNB

 

 

    555000006752901   พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ     (กสทช.)
และประธานกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยภายในงาน Go Digital Thailand ถึงความคืบ
หน้า การดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่การแพร่ภาพโทรทัศน์ด้วยระบบ ดิจิตอลของประเทศไทยว่า ล่าสุด บอร์ด กสท.ได้ประกาศกำหนด
ให้ใช้ มาตรฐาน DVB-T2 ซึ่งเป็นระบบยุโรป เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย  ซึ่งเสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.)เห็นชอบแล้วในการประชุม ค
รม.เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา

       อย่างไรก็ดี การเลือกระบบการออกอากาศทีวีดิจิตอลนั้นได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ อนุกรรมการ และเป็นมติ กสทช.
ครั้งที่ 16/2555 โดยเห็นว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การใช้คลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน
ช่องที่มากพอในการจัดสรรให้กับการประกอบการแต่ละประเภท คุ้มค่าในการกระบวนการผลิตที่ทำให้ต้นทุนไม่สูงมากจนส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน
       ส่วนราคากล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ของทีวีดิจิตอลระบบนี้ เบื้องต้นราคาอยู่ที่ประมาณ 25-30 เหรียญสหรัฐ
       “กสทช.จะเร่งผลักดันให้เกิดทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะเริ่มออกอากาศใน ปีนี้แน่นอน พร้อมคาดจะ
มีการทดลองออกอากาศประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน”
       ขณะที่สาเหตุที่เลือกระบบ DVB-T2 เนื่องจากเป็นระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ดีที่สุดทำให้  มีช่องรายการ
เพียงพอสำหรับ การจัดสรรให้หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชนที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีสัดส่วนสำหรับชุมชน 20%และยังเป็นมาตรฐาน
ที่กลุ่มประเทศอาเซียนรับรองให้เป็นมาตรฐานรวม ซึ่งในปัจจุบัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่าและเวียดนามได้ประกาศจะใช้ระบบ
นี้ ทำให้อุปกรณ์เครื่องรับมีราคาไม่แพง และมีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ
       
       สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเริ่มการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน      ใบอนุญาตการประกอบกิจการโครงข่าย และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ภายในสิ้นปีนี้ส่วนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจจะเริ่มใน ส.ค. 2555 และการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนจะเริ่มใน ธ.ค.ปีหน้าเช่นกัน
       
       อย่างไรก็ดี คาดว่าประเทศไทยจะมี ระบบดิจิตอลทีวีเต็มรูปแบบในปี 2558 เพื่อเริ่มต้นกระบวนการยุติการออกอากาศด้วยระบบ
แอนะล็อกที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน
       
       Company Relate Link :
       กสทช.

 

                           ขั้นตอนการ upgrade firmware ของ Qpro

                                  1.ต่อสาย upload ที่เราเตรียมใว้เข้ากับตัว กล่องรับสัญญาณ (ตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดเครื่อง)

                                  2.แก้ไข ไฟล์ run.bat ให้ค่าต่างๆตรงกับที่ใช้งานโดยการคลิ๊กที่ไฟล์ 1 ครั้ง แล้วคลิ๊กขวา เลือก edit

12

                                  3.เมื่อคลิ๊กเลือกที่ edit แล้วจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา สิ่งสำคัญคือ ชื่อไฟล์และ คอมพิวเตอร์ พอร์ท ในส่วนของคอมพิวเตอร์ พอร์ทขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนว่าจะอยู่ที่พอร์ทใหน

 

             รูปประกอบด้านล่างอธิบายได้ดังนี้

 

                                  QPRO-APP-V0.1.23.bin                     ชื่อไฟล์

 

                                  -c4                                             พอร์ทในการเชื่อมต่อ

 

                 ดังนั้นหากพอร์ทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เช่น พอร์ท 2 ก็ให้เปลี่ยนจาก –c4 เป็น –c2 แทน เมื่อเสร็จแล้วก็ save

                                  4.ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ run.bat

                                  5.เปิดกล่องรับสัญญาณ

       13
                                6.หลังจากupdateเสร็จ   รีสตาร์ทกล่องรับสัญญาณอีกครั้งเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

 

 
บทความ อื่นๆ ...